MÁY ĐIỆN GIẢI ION KIỀM 

– PureMan – 

Máy lọc nước điện giải ion kiềm Trim Gracia

113.600.000

Nguồn gốc: Nihon Trim
Xuất xứ: Nhật bản
Kích thước: 310 (W) x 100 (H) x 329 (D) mm
Công suất: 5 lít / phút
Máy tạo ra 05 loại nước có độ PH từ 3.5-10.5
Điện cực Titan phủ Platine: 05 tấm
Ô điện giải: 04 ô ( 08 Cell )
Công suất tiêu thụ: 270w
Chế độ chờ công suất: 0.9 w
Điện áp điện giải: AC100V
Điện áp đầu vào: 50-60Hz
Áp lực nước: 50Kpa – 700Kpa
Giá : 113.600.000 VNĐ
Bảo hành:
Tình trạng:

Đọc tiếp

Máy lọc nước điện giải ion kiềm Trim Ion Grace

106.800.000

Nguồn gốc: Nihon Trim
Xuất xứ: Nhật bản
Kích thước: 260 (W) x 321 (H) x 126 (D) mm
Công suất: 4 lít / phút
Điện phân màng: Điện cực mạ bạch kim (3)
Điện phân màng polyme rắn: Điện cực mạ bạch kim (1)
Ô điện giải: 02 ô ( 04 Cell )
Công suất tiêu thụ: 350w
Chế độ chờ công suất: 0.5 w
Điện áp đầu vào: AC 100V, 1.3A, 50-60Hz
Áp lực nước: 50Kpa – 700Kpa
Giá : 106.800.000 VNĐ
Bảo hành:
Tình trạng:

Đọc tiếp

Máy lọc nước ion kiềm Trim Ion Ti-9000

68.000.000

Nguồn gốc: Nihon Trim
Xuất xứ: Nhật bản
Kích thước: 280 (W) x 367 (H) × 138 (D) mm
Công suất: 5 lít / phút
Máy tạo ra 06 loại nước có độ PH từ: 5.5-11.5
Điện cực Titan phủ Platine: 05 tấm
Ô điện giải: 04 ô ( 08 Cell )
Công suất tiêu thụ: 420w
Chế độ chờ công suất: 1 w
Điện áp điện giải: DC55V
Điện áp đầu vào: AC 100V, 1.3A, 50-60Hz
Áp lực nước: 50Kpa – 700Kpa
Giá : 68.000.000 VNĐ
Bảo hành:
Tình trạng:

Đọc tiếp

Máy lọc nước điện giải Trim Ion Hyper

63.600.000

Nguồn gốc: Nihon Trim
Xuất xứ: Nhật bản
Kích thước: 234 (W) x 239 (H) × 112.5 (D) mm
Công suất: 4 lít / phút
Điện cực Titan phủ Platine: 05 tấm
Ô điện giải: 04 ô ( 08 Cell )
Công suất tiêu thụ: 300w
Chế độ chờ công suất: 0.6 w
Điện áp điện giải: DC55V
Điện áp đầu vào: AC 100v/50-60Hz
Áp lực nước: 50Kpa – 700Kpa
Giá : 63.600.000 VNĐ
Bảo hành:
Tình trạng:

Đọc tiếp

Máy lọc nước điện giải ion kiềm Trim Ion Neo

45.000.000

Nguồn gốc: Nihon Trim

Xuất xứ: Nhật bản

Kích thước: 276 (W) x 248 (H) x 112 (D) mm

Công suất: 4-8 lít / phút

Máy tạo ra 05 loại nước có độ PH từ: 4-10.5

Điện cực Titan phủ Platine: 05 tấm Ô điện giải: 04 ô ( 08 Cell )

Công suất tiêu thụ: 260w

Chế độ chờ công suất: 0.5w

Điện áp điện giải: DC 50V Max

Điện áp đầu vào: AC 220v/50Hz

Áp lực nước: 50Kpa – 700Kpa

Giá : 45.000.000 VNĐ

Bảo hành:

Tình trạng:

Đọc tiếp

Máy lọc nước điện giải gia đình OSG Human Water HU-121

65.000.000

Tên sản phẩm: Máy điện giải (Water Ionizer)
Model: Human Water HU-121
Nguồn cấp: AC220V 1.1A 50Hz
Năng lượng tiêu thụ: 240W (Max) 3.0W (waiting)
Thiết bị điện phân nước liên tục
Kích thước tổng thể: (W)240mm × (D) 140mm × (H) 305mm
Trọng lượng: Xấp xỉ 6.3kg (Full); Xấp xỉ 5.5kg (Empty)
Phương pháp điện phân liên tục (cài đặt cảm biến lưu lượng)
Nhiệt độ nước tối đa (khi đang sử dụng liên tục) : 35oC
Áp suất nước tối đa (khi đang sử dụng liên tục) : 0.1 Mpa
Hệ thống bảo vệ: Fuse 6.3A
Giá: 65.000.000
Bảo hành: …
Tình trạng:

Đọc tiếp

Máy lọc nước điện giải ion kiềm OSG NDX – 303LMW

80.000.000

Tên sản phẩm: Máy điện giải (Water Ionizer)
Model: OSG NDX – 303LMW
Nguồn cấp: AC220V 2.4A 50/60Hz
Năng lượng tiêu thụ: 240W (Max) 1.5W (waiting)
Thiết bị điện phân nước liên tục
Kích thước vòi: 40 mm × 190 mm × 340 mm
Kích thước thân: (W)335mm × (D) 100mm × (H) 242mm
Kích thước bộ lọc: (W)108mm × (D) 89mm × (H) 272mm
Trọng lượng: Xấp xỉ 6.3kg (Full); Xấp xỉ 5.5kg (Empty)
Phương pháp cấp nước: Loại vòi nước kết nối
Phương pháp điện phân liên tục (cài đặt cảm biến lưu lượng)
Nhiệt độ nước tối đa (khi đang sử dụng liên tục) : 35oC
Áp suất nước tối đa (khi đang sử dụng liên tục) : 0.5 Mpa
Hệ thống bảo vệ: Fuse 6.3A
Giá: 80.000.000
Bảo hành: …
Tình trạng:

Đọc tiếp

Máy lọc nước điện giải ion kiềm Kangen K8

139.000.000

Nguồn gốc: Enagic
Xuất xứ: Nhật bản
Kích thước: 279 (W) x 147 (H) x 345 (D) mm
Công suất: 7.6lít / phút
Máy tạo ra 07 loại nước có độ PH từ 2.5-11.5
Điện cực Titan phủ Platine: 08 tấm
Ô điện giải: 04 ô ( 08 Cell )
Công suất tiêu thụ: 230w
Điện áp điện giải: AC100V
Điện áp đầu vào: 50-60Hz
Áp lực nước: 50Kpa – 700Kpa
Giá : 139.000.000 VNĐ
Bảo hành:
Tình trạng:

Đọc tiếp

Máy lọc nước điện giải ion kiềm Impart Excel-FX (MX-99)

79.000.000

Nguồn gốc: Impart International Co., Ltd
Xuất xứ: Nhật bản
Kích thước: 250 (W) x 133.6 (H) x 309 (D) mm
Công suất: 3,9lít / phút
Máy tạo ra 08 loại nước có độ PH từ 2.4-11.6
Điện cực Titan phủ Platine: 08 tấm
Ô điện giải: 04 ô ( 08 Cell )
Công suất tiêu thụ: 200w
Điện áp điện giải: AC100V
Điện áp đầu vào: 50-60Hz
Áp lực nước: 50Kpa – 700Kpa
Giá : 79.000.000 VNĐ
Bảo hành:
Tình trạng:

Đọc tiếp

Máy lọc nước điện giải ion kiềm Kangen SD501

106.000.000

Nguồn gốc: Enagic
Xuất xứ: Nhật bản
Kích thước: 264 (W) x 171 (H) x 338 (D) mm
Công suất: 4 lít / phút
Máy tạo ra 07 loại nước có độ PH từ 2.5-11.5
Điện cực Titan phủ Platine: 07 tấm
Ô điện giải: 04 ô ( 08 Cell )
Công suất tiêu thụ: 270w
Điện áp điện giải: AC100V
Điện áp đầu vào: 50-60Hz
Áp lực nước: 50Kpa – 700Kpa
Giá : 106.000.000 VNĐ
Bảo hành:
Tình trạng:

Đọc tiếp

Máy lọc nước điện giải ion kiềm Trim Ion Smart

45.000.000

Nguồn gốc: Nihon Trim
Xuất xứ: Nhật bản
Kích thước: 323 (W) x 293 (H) x 63 (D) mm
Công suất: 4 lít / phút
Máy tạo ra 05 loại nước có độ PH từ 5.5-10.5
Điện cực Titan phủ Platine: 05 tấm
Ô điện giải: 04 ô ( 08 Cell )
Công suất tiêu thụ: 270w
Chế độ chờ công suất: 0.9 w
Điện áp điện giải: AC100V
Điện áp đầu vào: 50-60Hz
Áp lực nước: 50Kpa – 700Kpa
Giá : 45.000.000 VNĐ
Bảo hành:
Tình trạng:

Đọc tiếp

THÔNG TIN HỮU ÍCH